Propagujmy tradycyjne nauczanie Kościoła – casti connubi

W ramach propagowania tradycyjnego nauczania Kościoła zamieszczam encyklikę Piusa XI „Casti Connubi”. Dawne dokumenty Kościoła różnią się od nowych precyzją, jasnością i zwięzłością. Czytaj dalej