Inauguracja strony

Szczęść Boże!

 

Tym wpisem inauguruję powstanie strony, która stawia sobie za cel promowanie tego, co prawdziwie katolickie i tradycyjne oraz ostrzeganie przed tym, co wrogie Kościołowi. Największym zagrożeniem zewnętrznym jest przede wszystkim masoneria, której będę chciał poświęcić dużo uwagi. Największym zagrożeniem wewnętrznym jest modernizm, który zresztą został zasiany w Kościele przez masonerię. Oba te zagrożenia się więc łączą i tak też zamierzam je rozpatrywać.

Moim programem pozytywnym jest głoszenie tradycyjnej nauki katolickiej, propagowanie modlitwy oraz prawdziwej, katolickiej duchowości.

Reklamy