papież Franciszek popiera tłumaczenie Biblii na język potoczny

Papież Franciszek poparł tłumaczenie Biblii na język potoczny i to dokonany wspólnie przez protestantów i katolików. Jest to o tyle zadziwiające, że obecnie mówi się wiele o znaczeniu Słowa Bożego, a jednocześnie dokonuje się niebezpiecznych zabiegów związanych z tłumaczeniem na język potoczny, a więc język z natury swej nieścisły, który może nie oddać właściwie sensu oryginalnego tekstu Biblii, który jest bardzo precyzyjny.

Kościół zawsze dbał bardzo o tłumaczenie Biblii, których nie było tak wiele, jak dziś, aby zachować prawdziwe Słowo Boże. Dokonując tłumaczenia wraz z protestantami katoliccy hierarchowie rezygnują niejako z tego, co zawsze odróżniało katolików od protestantów. Protestanci zawsze dowolnie tłumaczyli (i jednocześnie interpretowali, bo tłumaczenie wiąże się z interpretacją) tekst Biblijny, kiedy Kościół sprawował nad tym pieczę nie pozwalając na dowolne tłumaczenie. Czytaj dalej

Reklamy