Odpust za zmarłych

Podaję normy za:

Paweł VI Konstytucja apostolska „Indulgentiarum doctrina“. Czytaj dalej

Reklamy

Nauka Soboru Trydenckiego na temat czyśćca i odpustów

Nauka Soboru Trydenckiego na temat czyśćca i odpustów Czytaj dalej

Propagujmy tradycyjne nauczanie Kościoła – casti connubi

W ramach propagowania tradycyjnego nauczania Kościoła zamieszczam encyklikę Piusa XI „Casti Connubi”. Dawne dokumenty Kościoła różnią się od nowych precyzją, jasnością i zwięzłością. Czytaj dalej

Franciszek w Papieskiej Akademii Nauk o znaczeniu pontyfikatu Benedykta XVI

Na zakończenie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Ojciec Święty spotkał się z jej uczestnikami. Przy tej okazji w siedzibie Akademii w Ogrodach Watykańskich odsłonięto popiersie Benedykta XVI, które wyrzeźbił włoski artysta Fernando Delia.

„To popiersie Benedykta XVI przywołuje oczom wszystkich osobę i twarz drogiego Papieża Ratzingera. Upamiętnia też jego ducha – ducha jego nauczania, jego przykładu, jego dzieł, jego oddania Kościołowi, jego obecnego życia «monastycznego». Ten duch wcale nie zniszczeje z biegiem czasu, ale będzie się jawił z pokolenia na pokolenie coraz większy i potężniejszy. Benedykt XVI to wielki Papież. Jest wielki ze względu na siłę i przenikliwość swej inteligencji, wielki ze względu na swój znaczący wkład w teologię, wielki ze względu na swą miłość do Kościoła i do ludzi, wielki ze względu na swe zalety i religijność. Jak dobrze wiecie, jego miłość do prawdy nie ogranicza się do teologii i filozofii, ale otwiera się na różne nauki. Jego miłość do wiedzy obejmuje troskę o naukowców niezależnie od rasy, narodowości, kultury, religii; troskę o tę Akademię, odkąd św. Jan Paweł II mianował go jej członkiem” – powiedział Papież.

Ojciec Święty przypomniał, że Benedykt XVI po raz pierwszy zaprosił prezesa Papieskiej Akademii Nauk do udziału w Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji, świadomy znaczenia nauki dla współczesnej kultury. Franciszek wyraził też wdzięczność Bogu za dar dla Kościoła i świata, jakim jest Papież Benedykt.

ak/ rv

Papież Franciszek mówiąc o znaczeniu pontyfikatu Benedykta XVI mówił w Papieskiej Akademii Nauk niezwykle ogólnie. Zabrakło mi uwag na temat tego, że papież ten był wielkim obrońcą katolickiej Tradycji i liturgii, chciał rozpoczęcia rzeczowej dyskusji nad Soborem Watykańskim II, ale został zakrzyczany przez modernistów.