Franciszek w Papieskiej Akademii Nauk o znaczeniu pontyfikatu Benedykta XVI

Na zakończenie sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Ojciec Święty spotkał się z jej uczestnikami. Przy tej okazji w siedzibie Akademii w Ogrodach Watykańskich odsłonięto popiersie Benedykta XVI, które wyrzeźbił włoski artysta Fernando Delia.

„To popiersie Benedykta XVI przywołuje oczom wszystkich osobę i twarz drogiego Papieża Ratzingera. Upamiętnia też jego ducha – ducha jego nauczania, jego przykładu, jego dzieł, jego oddania Kościołowi, jego obecnego życia «monastycznego». Ten duch wcale nie zniszczeje z biegiem czasu, ale będzie się jawił z pokolenia na pokolenie coraz większy i potężniejszy. Benedykt XVI to wielki Papież. Jest wielki ze względu na siłę i przenikliwość swej inteligencji, wielki ze względu na swój znaczący wkład w teologię, wielki ze względu na swą miłość do Kościoła i do ludzi, wielki ze względu na swe zalety i religijność. Jak dobrze wiecie, jego miłość do prawdy nie ogranicza się do teologii i filozofii, ale otwiera się na różne nauki. Jego miłość do wiedzy obejmuje troskę o naukowców niezależnie od rasy, narodowości, kultury, religii; troskę o tę Akademię, odkąd św. Jan Paweł II mianował go jej członkiem” – powiedział Papież.

Ojciec Święty przypomniał, że Benedykt XVI po raz pierwszy zaprosił prezesa Papieskiej Akademii Nauk do udziału w Synodzie Biskupów o nowej ewangelizacji, świadomy znaczenia nauki dla współczesnej kultury. Franciszek wyraził też wdzięczność Bogu za dar dla Kościoła i świata, jakim jest Papież Benedykt.

ak/ rv

Papież Franciszek mówiąc o znaczeniu pontyfikatu Benedykta XVI mówił w Papieskiej Akademii Nauk niezwykle ogólnie. Zabrakło mi uwag na temat tego, że papież ten był wielkim obrońcą katolickiej Tradycji i liturgii, chciał rozpoczęcia rzeczowej dyskusji nad Soborem Watykańskim II, ale został zakrzyczany przez modernistów.
Reklamy

papież Franciszek popiera tłumaczenie Biblii na język potoczny

Papież Franciszek poparł tłumaczenie Biblii na język potoczny i to dokonany wspólnie przez protestantów i katolików. Jest to o tyle zadziwiające, że obecnie mówi się wiele o znaczeniu Słowa Bożego, a jednocześnie dokonuje się niebezpiecznych zabiegów związanych z tłumaczeniem na język potoczny, a więc język z natury swej nieścisły, który może nie oddać właściwie sensu oryginalnego tekstu Biblii, który jest bardzo precyzyjny.

Kościół zawsze dbał bardzo o tłumaczenie Biblii, których nie było tak wiele, jak dziś, aby zachować prawdziwe Słowo Boże. Dokonując tłumaczenia wraz z protestantami katoliccy hierarchowie rezygnują niejako z tego, co zawsze odróżniało katolików od protestantów. Protestanci zawsze dowolnie tłumaczyli (i jednocześnie interpretowali, bo tłumaczenie wiąże się z interpretacją) tekst Biblijny, kiedy Kościół sprawował nad tym pieczę nie pozwalając na dowolne tłumaczenie. Czytaj dalej